Tel. +48 22 395 86 20 Aleje Jerozolimskie 92, 00-807 Warszawa

Polityka prywatności

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest wyjaśnienie zasad przetwarzania Państwa danych osobowych oraz omówienie podstawowych praw związanych z tym przetwarzaniem.
 
Administrator danych osobowych Administratorem danych osobowych jest Puerta Sp. z o.o., z siedzibą przy Ul. Księcia Trojdena 5/29, 02-109 Warszawa, NIP: 7011179437, e-mail: recepcja@westgate.pl. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w tym z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (?RODO?) oraz polskimi przepisami wydanymi w związku z RODO, w tym ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Administrator zapewnia poufność danych osobowych i chroni je przed nieuprawnionym dostępem na zasadach określonych w wyżej wskazanych aktach prawnych.
 
Kontakt w sprawie danych osobowych W razie pytań dotyczących przetwarzania danych prosimy o kontakt z Puerta Sp. z o.o., Ul. Księcia Trojdena 5/29, 02-109 Warszawa, NIP: 7011179437, e-mail: recepcja@westgate.pl .
 
Zakres i cele przetwarzania danych osobowych
 
Dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
 
(a) Na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora: świadczenie usług na rzecz Klientów, marketing usług Administratora, informowanie o nowych produktach i działalności Administratora, cele analityczne i statystyczne oraz zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego witryny (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 
(b) W celu realizacji umów zawieranych przez Administratora z klientami oraz współpracy z dostawcami i innymi podmiotami współpracującymi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 
(c) W celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 
Dane osobowe przetwarzane są również w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 
Państwa prawa
 
Przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić kontakt z Państwem, przekazywanie informacji o działalności Administratora lub wykonanie usług. Przetwarzanie danych w ramach świadczenia usług prawnych jest regulowane umowami zawieranymi z klientami. Przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną wymaga Państwa zgody. Przysługują Państwu prawa dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych. W pewnych przypadkach te prawa mogą być ograniczone, szczególnie w kontekście świadczenia pomocy prawnej. Mogą Państwo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych w dowolnym momencie.
 
Prawo do wniesienia skargi
 
Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
Okres przetwarzania
 
Dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, upływu terminów przedawnienia związanych z umową, lub do czasu wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania w celach marketingowych. Newsletter oraz inne informacje będą przesyłane do czasu wniesienia sprzeciwu.
 
Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom
 
Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty powiązane z Administratorem oraz zewnętrzni dostawcy usług, którzy przetwarzają dane na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe przetwarzane są w siedzibie Administratora i nie są przekazywane poza Unię Europejską. W przypadku przekazania danych do państw trzecich, Administrator zapewni odpowiednie zabezpieczenia.
 
Profilowanie
 
Państwa dane osobowe mogą być profilowane zgodnie z art. 22 ust. 1 i 2 RODO w celu przygotowania najlepszej oferty.
 
Zmiany Polityki Prywatności
 
Wszelkie zmiany w Polityce Prywatności będą publikowane na witrynie Administratora i będą obowiązywać po zaakceptowaniu zmodyfikowanej polityki. Zaleca się regularne sprawdzanie naszej witryny w celu śledzenia aktualizacji. Jeśli nie akceptują Państwo zmian, prosimy o zaprzestanie korzystania z naszej strony internetowej.